Saneeraustyöt Karkkilan Asko Anttila Oy:ltä laadukkaasti

Ota yhteyttä!

Saneeraustyöt Karkkilan Asko Anttila Oy:ltä laadukkaasti

Ota yhteyttä!

Saneeraustyöt Karkkilan Asko Anttila Oy:ltä laadukkaasti

Ota yhteyttä!

Periaatteenamme on harjoittaa yritystoimintaa, jota ohjaavat lait, asetukset ja kansainväliset sopimukset ja suositukset, ay-liikkeen ja yritysten väliset puitesopimukset sekä yrityksen omat toimintaohjeet. Olemme Suomen Pintaurakoitsijat ry:n jäsen ja noudatamme rakennusalan työehtosopimusta.

Otamme jatkuvasti selvää rakennusalaa koskevista laeista ja määräyksistä ja noudatamme niitä. Erityisesti haluamme rakentaa käyttäjilleen terveellisiä tiloja ja rakennuksia.

Tilaavastuu.fi-palvelu osoittaa vastuullisuutemme

Huolehdimme kaikista yhteiskunnallisista vastuista. Palveluidemme tilaajat voivat tarkistaa tilaajavastuulain mukaiset velvoitteemme veloituksetta reaaliaikaisesti rekisteröitymällä tilaajavastuu.fi-palveluun.

Tarkkana työturvallisuudesta ja kestävästä kehityksestä

Huolehdimme työturvallisuudesta siten, että henkilöstömme käytössä ovat asianmukaiset henkilökohtaiset suojaimet ja työvaatteet. Henkilönostin- ja telinekalustomme huolletaan ja katsastetaan säännöllisesti. Käytämme aina mahdollisimman ympäristö- ja henkilöstöystävällisiä tuotteita ja rakennusmateriaaleja. 

Huolehdimme jätehuollosta työmailla ja toimipaikassamme pyrkimällä minimoimaan jätteiden syntymisen. Lajittelemme ja kierrätämme kaikki syntyneet jätteet ja toimitamme mahdolliset ongelmajätteet asianmukaisesti ongelmajätelaitoksiin.

Meillä on työssään jaksavia ja viihtyviä työntekijöitä

Tarjoamme henkilöstöllemme sairaudenhoitopalveluja lakisääteisten työterveyspalvelujen lisäksi ja tuemme työhyvinvointia ennaltaehkäisevin liikunta- ja kehonhuoltopalveluin.


Henkilöstömme lakisääteisestä työterveyshuollosta vastaa Mehiläinen. Henkilöstömme on myös vakuutettu siten, että operatiivisen sairaudenhoidon tarpeessa apua saadaan heti. Näin pidämme huolta henkilökunnastamme. Tarvittaessa lääkäripalvelut ovat nopeasti saatavilla, eikä asiakkaillemme koidu haittaa sairaustapauksissa.


Ota yhteyttä – kanssamme on ilo asioida!

Puhelinkuvake

Toteutamme remontit ympäristöä ja ihmisiä kunnioittaen. Kysy lisää työskentelytavoistamme ja palveluistamme!

Ota yhteyttä